اکسترودر

در صورتـی کـه تولیـد کننـده بخواهـد مخـازن رنگـی یـا چنـد لایـه تولیـد نمایـد نیـاز بـه دسـتگاه اکسـترودر دارد. اکسـترودر مجهـز بـه مارپیـچ اسـت کـه داخـل یـک لولـه در معـرض حـرارت مـواد پلیمــری را بــا رنــگ یــا افزودنــی هــا بــا نســبت مــورد نظــر کاربــر ترکیـب و در انتهـای خـط بصـورت دانـه تحویـل مـی دهـد.

About us

Leading industry of engineering

Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit idlorem.

Recent news & projects

Finding new solutions

Quisque rutrum aenean imperdiet etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi nam eget dui etiam ultricies.

Read the full story

New project in Narvik

Quisque rutrum aenean imperdiet etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi nam eget dui etiam ultricies.

Read the full story

The best constructions

Quisque rutrum aenean imperdiet etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi nam eget dui etiam ultricies.

Read the full story