اکسترودر

در صورتی که تولید کننده بخواهد مخازن رنگی یا چند لایه تولید نماید نیاز به دستگاه اکسترودر دارد. اکسترودر مجهز به مارپیچ است که داخل یک لوله در معرض حرارت مواد پلیمری را با رنگ یا افزودنی ها با نسبت مورد نظر کاربر ترکیب و در انتهای خط بصورت دانه تحویل می دهد.