قالب آلومینیومی میز سوارز

طراحی و ساخت توسط شرکت دوران فیدار مهام

این قالب با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی سپس مدل سازی و در ادامه مدل ریخته گری ماشین کاری شده است.  مدل ریخته گری آلومینیوم شده و روی قطعه نهایی ماشین کاری و پولیش کاری صورت گرفته است. بعد از بررسی سطح و ابعاد فریم ها ، شاسی و کلامپ هاامکان حک برند تولید کننده روی قالب وجود دارد و  نصب تاریخ زن روی قالب هم با درخواست مشتری براحتی انجام خواهد شد.

شرکت دوران فیدار مهام