قالب فولادی مخزن آب 1000 لیتری عمودی فین دار

طراحی و ساخت توسط شرکت دوران فیدار مهام

این قالب با توجه به نقشه ارسالی مشتری برای محصول طراحی ، آنالیز و نهایی شده است . سپس پس از تایید مشتری طراحی قالب توسط تیم طراحی و با نرم افزار انجام گرفته است.قطعات با ابزار موجود در کارخانه برش کاری ، مونتاژ و جوشکاری شده است و در آخر پولیش کاری آن صورت گرفته است.بعد از بررسی سطح و ابعاد ، فریم ها ، شاسی و کلامپ ها نصب شده است.اطلاعات تولید کننده روی قالب بصورت فرورفته حک شده است در نتیجه بر روی محصول بصورت برجسته خواهد بود.امکان نصب تاریخ زن تولید روی قالب هم با درخواست مشتری وجود دارد.

مخزن عمودی 5000 لیتری- شرکت دوران فیدار مهام