مخزن آب 500 و 1000 لیتر برای خط تولید Open Flame Rock n Roll

طراحی و ساخت توسط شرکت دوران فیدار مهام

قالب مخازن عمودی آب در حجم های 500 و 1000 لیتر طراحی شده برای دستگاه قالبگیری دورانی Open Flame Rock n Roll که مطابق درخواست مشتری و در تیراژ بالا تولید شده است.در طراحی قالب این مخزن از ورق آهن St37 استفاده شده است. فیتینگ برنجی و اینسرت درب مخزن در قالب تعبیه شده و برند مورد نظر مشتری نیز در سطح قالب حک شده که باعث برجسته شدن آن روی محصول می گردد.

مخزن آب 500 و 1000 لیتر- شرکت دوران فیدار مهام
مخزن آب 500 و 1000 لیتر- شرکت دوران فیدار مهام

مخزن آب 500 و 1000 لیتر برای خط تولید Open Flame Rock n Roll

طراحی و ساخت توسط شرکت دوران فیدار مهام

قالب مخازن عمودی آب در حجم های 500 و 1000 لیتر طراحی شده برای دستگاه قالبگیری دورانی Open Flame Rock n Roll که مطابق درخواست مشتری و در تیراژ بالا تولید شده است.در طراحی قالب این مخزن از ورق آهن St37 استفاده شده است. فیتینگ برنجی و اینسرت درب مخزن در قالب تعبیه شده و برند مورد نظر مشتری نیز در سطح قالب حک شده که باعث برجسته شدن آن روی محصول می گردد.

مخزن آب 500 و 1000 لیتر- شرکت دوران فیدار مهام

چنانچه ایده اولیه محصولی را در نظر دارید و به دلایلی نمی توانید آن را عملی کنید، آن را به ما بسپارید. ما در دوران فیدار مهام با بهره مندی از مهارت و تجربه مهندسین و نیرو های فنی، میتوانیم ایده شما را به واقعیت تبدیل کنیم. مهندسین نخست ایده شما را دریافت کرده، نقشه و مدل سه بعدی آن را آماده می کنند و سپس جهت سنجش عملکرد، محصول را در محیط های نرم افزاری شبیه سازی میکنند. شبیه سازی کردن محصول به پیشگیری از عیوب و ایرادات محصول کمک فراوان کرده و امکان رفع مشکلات و بهینه سازی طراحی را فراهم می کند. .

مخزن آب 500 و 1000 لیتر- شرکت دوران فیدار مهام
مخزن آب 500 و 1000 لیتر- شرکت دوران فیدار مهام
مخزن آب 500 و 1000 لیتر- شرکت دوران فیدار مهام
مخزن آب 500 و 1000 لیتر- شرکت دوران فیدار مهام