مخزن آب 500 لیتری افقی تیپ دو

طراحی و ساخت توسط شرکت دوران فیدار مهام

جهت ذخیره سازی و نگهداری مایعات در مکان هایی با کمبود ارتفاع میتوان از مخازن افقی استفاده کرد. در هنگام حمل و نقل، مایع درون مخزن به دلیل طراحی به خصوص این مخازن، بیرون پاشیده نمیشود. پایه هایی نیز در طراحی محصول لحاظ شده تا دیگر نیازی به خرید پایه جداگانه جهت نگهداری مخزن نداشته باشیم.

قالب دورانی این محصول در شرکت دوران فیدار مهام طراحی و ساخته شده است. با استفاده از ورق آهن ST37 قالب تولید شده و پس از انجام فرآیند های جوشکاری و فرزکاری سطح داخلی قالب پولیش شده که در نتیجه آن محصولی با سطح یکپارچه و صاف تولید خواهد شد. قالب مخزن افقی 500 لیتری همانند سایر قالب های دورانی دارای اینسرت هایی جهت کاشت رزوه درب مخزن و کاشت فیتینگ های برنجی است. همچنین میتوان برند مورد نظر را به صورت برجسته یا فرو رفته در سطح محصول ثبت کرد.

مخزن آب 500 لیتری افقی تیپ یک- شرکت دوران فیدار مهام

مخزن آب 500 لیتری افقی تیپ دو

طراحی و ساخت توسط شرکت دوران فیدار مهام

جهت ذخیره سازی و نگهداری مایعات در مکان هایی با کمبود ارتفاع میتوان از مخازن افقی استفاده کرد. در هنگام حمل و نقل، مایع درون مخزن به دلیل طراحی به خصوص این مخازن، بیرون پاشیده نمیشود. پایه هایی نیز در طراحی محصول لحاظ شده تا دیگر نیازی به خرید پایه جداگانه جهت نگهداری مخزن نداشته باشیم.

قالب دورانی این محصول در شرکت دوران فیدار مهام طراحی و ساخته شده است. با استفاده از ورق آهن ST37 قالب تولید شده و پس از انجام فرآیند های جوشکاری و فرزکاری سطح داخلی قالب پولیش شده که در نتیجه آن محصولی با سطح یکپارچه و صاف تولید خواهد شد. قالب مخزن افقی 500 لیتری همانند سایر قالب های دورانی دارای اینسرت هایی جهت کاشت رزوه درب مخزن و کاشت فیتینگ های برنجی است. همچنین میتوان برند مورد نظر را به صورت برجسته یا فرو رفته در سطح محصول ثبت کرد.

اگر ایده محصولی در سردارید اما در اجرایی کردن به مانع بر خورده اید میتوانید از شرکت ما کمک بگیرید. در دوران فیدار مهام، با بیش از 15 سال سابقه کاری در زمینه قالبسازی و قالبگیری دورانی، مهندسین و نیرو های فنی ما ایده شما را دریافت کرده و مدل سه بعدی آن را طراحی میکنند. در مرحله بعد طراحی اولیه محصول بهینه شده و اصلاحات لازم در آن انجام میشود. پس از آن محصول شبیه سازی شده و به کمک آن میتوان کارایی محصول در شرایط واقعی را سنجید و عیب و ایرادات موجود را پیش از تولید قالب رفع کرد. در نهایت پس از دریافت تاییدیه مشتری میتوان ساخت قالب را با جنس و روش مورد نظر مشتری شروع کرد.

مخزن آب 500 لیتری افقی تیپ دو- شرکت دوران فیدار مهام
مخزن آب 500 لیتری افقی تیپ دو- شرکت دوران فیدار مهام