خردکن

برای استفاده مجدد از سربرش ها و محصولات ضایعات شده و برگشت درصدی از آن به خط تولید محصول و یا برای فروش بهتر ضایعات و سربرش ها پس از تولید نیاز به دستگاه خردکن است. خردکن با استفاده از تیغه های فولادی و آلیاژی مخصوص تکه های پلاستیکی را تبدیل به دانه های قابل استفاده در دستگاه آسیاب یا اکسترودر می نماید.

 

به بالای صفحه بردن